Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim, akademik değerlendirme ve kalite uygulamalarına yönelik çalışmalar kapsamında akademik faaliyetlerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin oluşturulması ve performans değerlendirmeleri yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen AVESİS sistemi yakın bir zaman içerisinde kullanıma alınacaktır.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin de kullandığı Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi yukarıda bahsedilen hususlara ilave olarak araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sağlanması, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında araştırmacıların özgeçmiş, proje yükümlülükleri ve proje çıktılarının takip edilmesi, akademik performans değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporları üretilmesi, atama ve yükseltme ölçütlerinin belirlenmesi ile üniversite sıralama sistemleri ve girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi gibi uygulamalar için veri sağlanması gibi muhtelif kurumsal çalışmalar için de AVESİS sisteminde kayıtlı verilerden faydalanılacaktır.

Günümüz itibariyle, araştırmacıların muhtelif sistemlerde var olan bilgilerinin AVESİS’e aktarılması amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup, yakın bir zaman içerisinde sistemi tümüyle kullanıma alınacaktır. Bu kapsamda, araştırmacıların ISI Web of Science (WOS) Veritabanındaki yayınları sorgulanarak AVESİS sistemindeki kişisel alanlarına aktarılmış olup, araştırmacılarımızın, AVESİS Sistemine aktarılan yayın kayıtlarını gözden geçirerek aktif hale getirmeleri beklenmektedir.

AVESİS Sistemine WOS servisleri üzerinden eklenen makalelere yönelik Akademik Teşvik başvuruları, ek bir kanıtlayıcı belge sunulmasına gerek kalmaksızın AVESİS bağlantısı üzerinden doğrulanarak gerçekleştirilebilecektir.

AVESİS Sistemine erişmek için tıklayınız.